Home

Conny van Wijngaard - de Vugt, MScBA

Phone: +31 6 44 264 153

Email: info[at]wv-business.solutions

Conny van Wijngaard - de Vugt, MScBA

Phone: +31 6 44 264 153

Email: info[at]wv-business.solutions

Wat kan ik voor uw organisatie betekenen?

Leiden in een proces van veranderen

met oog voor detail

in een onophoudelijke stroom

aan kleine en grote bewegingen

op een werkvloer van een organisatie.


Een balans (her)vinden waar deze ontbreekt.

“No problem can be solved with the same kind of thinking that created it.”

(citaat toegeschreven aan Albert Einstein, 1879-1955)

Uitgelicht

 

Zakelijke leiding ad iterim; Advies met betrekking tot wijze van organiseren; Management van het ontwikkelen en uitzetten van een wereldwijde online leeromgeving voor een internationale society in kindergeneeskunde; Eindverantwoordelijk in het leiden van een transitieproces waarin belangen zowel intern als extern zijn samengebracht; Productieleiding, voorstellingsleiding van muziektheater; Eindverantwoordelijk producent van korte (inter)nationaal vertoonde (animatie)films en van videoproducties in opdracht; Coördinator en docent digitale beeldbewerking op een cursuscentrum.

Werkervaring


1993 - heden

Veelal op projectbasis verbonden aan diverse organisaties in de non profit sector (creatieve-, onderwijs-, en medische branches); als maker, coördinator, docent, producent, content- projectmanager in zowel eindverantwoordelijke, leidinggevende, sturende als uitvoerende functies.


Tevens ervaren als coach/mentor voor beginnend ondernemers.


Bestuurlijke ervaring onder andere als interim-voorzitter van een zevenhoofdig interim-verenigingsbestuur met een financiele verantwoordelijkheid voor > 2 miljoen Euro per jaar, dat leidinggaf aan een transitietraject wat belangen van 5000 leden en gemeentelijke besluiten en eisen samengebracht. Intern werd tegelijkertijd een besparing van 25 tot 30 % op de lopende begroting van 200K gerealiseerd om de vrijwilligersorganisatie gezonder te maken.


Actief in serviceclub Soroptimist International; diverse wisselende taken, voorzitter, commissielid, webmaster, clubambassadeur, afgevaardigde op nationale ledenvergaderingen, denktank verandertrajecten.

Vooropleiding


1993

HBO bachelor degree Beeldende Kunst, audiovisueel en fotografie, Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

Thesis “De mythe van de vrouw”; een  kunsthistorisch onderzoek naar ; hoe de emancipatoire verandering van vrouwelijke ideaalbeelden de bewustwording en verzelfstandiging van de maatschappelijke positie van vrouwen aantoont.


1988

VWO Atheneum-B

Specialisatie


2019

 WO-master plus Non Profit Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eindopdracht: adviesrapport voor een fictieve institutionele gever gebaseerd op een onderzoek binnen een non-profit vrijwilligersorganisatie die zich inzet in het kader van armoedebestrijding.

 

2017

 WO-master degree Verandermanagement aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, met een thesis gebaseerd op kwalitatief actie onderzoek bij een internationale non-profit brancheorganisatie die gedragen wordt door vrijwilligers. Kwalitatief actie onderzoek, omdat het een methodologie is die de participanten de ruimte biedt actief deel te nemen in het proces en al handelend de impact van de resultaten te toetsen aan de doelstelling en visa versa.

Participanten zijn zich niet alleen bewuster geworden van hun wijze van organiseren, zij hebben hun wijze van organiseren bijgesteld.

© Conny van Wijngaard - de Vugt